Teknologiens utvikling har endret seg med stormskritt de siste årene. Barna har vokst opp med utviklingen og lærer seg raskt ny teknologi.

Teknologien har utviklet seg med stormskritt de siste tiårene, spesielt siden datamaskinen ble oppfunnet. Inntoget av datamaskiner som allemannseie i 1980-årene til utviklingen av internett for generelle brukere i 1990-årene har virkelig satt fart i utviklingen. I dag tar man det for gitt at man kan sjekke saldoen på bank-kontoen sin når som helst, og man tar det alltid for gitt at man kan få tak i vennene sine med en mobiltelefon. De som har vært med utviklingen og sett mesteparten i voksen alder, sliter av og til med å henge med i utviklingen. De som var ungdom før utviklingen var oppe i dagens tempo, har raskt mistet oversikten over teknologien, og må jobbe ekstra hardt med å følge med.

Hvordan barn håndterer teknologi, derimot, som vokser opp med at internett er en selvfølge og at alle kan ha kontakt med alle hele tiden, er en helt annen sak. For barn er ikke ny teknologi en utfordring, da dette er hvordan de er vant til at ting har fungert siden de ble født. Fair-laan.no er til din disposisjon hvis du ønsker å gi ungen smarte gadgets.

 Hva er nye trender innen teknologi?

Selv om utviklingen har gått raskt de siste årene, har utviklingen stort sett holdt seg innenfor visse rammer. PCer har forblitt PCer, og mobiltelefoner har forblitt mobiltelefoner inntil for få år siden. Nye utfordringer står på trappene. Teknologier mikses sammen og internett knyttes til flere og flere komponenter. I tillegg kommer nye brukerintegrasjoner, som stemmestyring. Roboter blir en del av livene våre. For alle som er godt opp i voksen alder, så er det en utfordring å henge med på alt dette. Dette er hva 2017 bringer, og barn håndterer teknologi i 2017 som de har gjort til nå. Jo yngre de er, jo lettere fanger de opp alle nye vinklinger av teknologien.